De Reuzen

Geïnspireerd door andere bestaande reuzengildes in Brabant , Limburg en België heeft folkloregroep Dikkemik het initiatief genomen om ook in ons dorp een reuzengilde op te richten. Hiertoe is  een reuzenduo geïntroduceerd: Boel en Nölle

Boel en Nölle staan symbool voor de eigen identiteit van Aarle-Rixtel. Het duo heeft jarenlang de Aarlenaren met zijn liedjes een blijvend wij- gevoel bezorgd en hiermee de actie Ale Blie flink aangejaagd. Heden ten dage zijn ze tevens het zinnebeeld van sociale cohesie en onderlinge verbondenheid.

In januari  2022 werd het duo op kasteel Croy op een ludieke wijze geïntroduceerd en werden de eerste reuzengildebroeders en – zusters welkom geheten. Inmiddels is het reuzengilde officieel geïnstalleerd. het Aarlese reuzengilde maakt deel uit van de Nederlandse reuzenfederatie

Op 10 april 2022 werden beide reuzen door burgemeester Frank van der Meijden officieel ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente Laarbeek. Tevens werden beide reuzen gedoopt door Diaken Ton Schepens.Dit gebeurde in de voormalige constructiehal van klokkengieterij Petit& Fritsen

De reuzen zijn ontworpen en gemaakt door Ria Nooijen en Diny Beniers. De gebroeders Keunen van www.keunenkunststoffen.nl  hebben gratis bijgedragen aan het produceren van de polyester onderdelen. Frans en Henk Beniers hebben de technische uitvoering verzorgd.


Video

De geboorte van de Aarlese reuzen Boel en Nölle

Video Henk van Beek


Video

Op weg naar de doopplechtigheid

Video gemaakt door Tristan Sadones


Video

Vanuit heel Brabant kwamen vandaag reuzen naar Aarle-Rixtel om samen met de plaatselijke bevolking de doop en inschrijving bij de Burgerlijke Stand van de nieuwe reuzen Boel en Nölle bij te wonen.

Video Mooi Laarbeek


Video

De dag van de doop

Video gemaakt door Tristan Sadones